Vasario 8 dieną Menų spaustuvėje susirinko antroji projekto „Menų spaustuvė: nauja neformalaus ugdymo erdvė mokyklų bendruomenei“ dalyvių grupė. Viso 60 dalyvių iš Vilniaus Jėzuitų gimnazijos, Ignalinos miesto gimnazijos ir Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos. Pirmajame, įžanginiame renginyje „Scenos menai dabar“ norėjome kuo išsamiau pristatyti Scenos menų dabartinę situaciją, supažindinti dalyvius su Menų spaustuvės istorija, infrastruktūra, vykdoma veikla. Audronis Imbrasas, Menų spaustuvės direktorius, vienas iš programos lektorių bendravo su dalyviais pirmoje programos dalyje:

Foto Dmitrijaus Matvejevo

Audronis Imbrasas akcentavo keletą svarbių Menų spaustuvės veiklos aspektų:

Menų spaustuvė – tai gyvas, nuolat kintantis organizmas, uždavinėjantis klausimus, o ne atsakinėjantis į juos. Menų organizacija, tarpusavyje derinanti šių laikų menų, vadybos ir ekonomikos principus, siekianti visų šių tikslų. Scenos aikštelė be trupės (“venue”) – infrastruktūra be nuolatinio operatoriaus. Didesnė programos/repertuaro dalis – kitų organizacijų, menų operatorių spektakliai, festivaliai, projektai, seminarai. Pirma Lietuvoje profesionali scenos menų (angliška sąvoka “performing arts”) erdvė, įrengta buvusiuose industriniuose pastatuose. Menų organizacija besiorientuojanti į naujoves, eksperimentus, naujus scenos menų žanrus ir rūšis. Menų spaustuvės Juodoji salė išsiskiria Juodos teatro dėžutės (“Black box”) principu, kitokiu negu tradicinės teatro scenos, vadinamosios itališkos teatro dėžutės. Salės ir scenos “lego” principas – greitai sustumiama pakyla žiūrovams, didžioji įrangos dalis paprastai būna sandėlyje, o scenoje sumontuojama pagal konkretų spektaklio poreikį.

Menų spaustuvės steigimo tikslas – pakeisti nusistovėjusią tradicinę valstybinių teatrų sistemą. Iniciatoriai – fiziniai asmenys, teatro ir šokio profesionalai, nusprendę nelaukti valdžios sprendimų, ir užsienio, ypač – Vakarų Europos –  pavyzdžiu inicijavę Menų spaustuvės steigimą. Įtaka scenos menų istorijai Lietuvoje – per 10 metų nuo Menų spaustuvės atsiradimo jau susiformavo ištisas nevyriausybinių teatro ir šokio organizacijų sektorius: Atviras ratas, Utopia, Cezario grupė, No Theatre, Vyčio Jankausko šokio teatras, Gyčio Ivanausko teatras, Stalo teatras ir kt.

Vasario 8 dienos projekto dalyviai antroje programos dalyje turėjo galimybę pasinerti į slėpiningą šiuolaikinio šokio pasaulį. Lektorė Vita Mozūraitė šiuolaikinio šokio teoriją iliustravo garsiausių kūrėjų darbų pavyzdžiais:

Foto Dmitrijaus Matvejevo

Projekto dalyviams pristatytas jaunosios kartos šokėjų ir choreografų Airidos Gudaitės ir Lauryno Žakevičiaus duetas šokio spektaklyje ,,Feel-link“. Spektaklis nagrinėja dviejų žmonių išgyvenimus, sukeltus išgyventos meilės patirties ir siekio patirti neišgyventą meilės jausmą. Spektaklio ,,Feel-link“ veikėjai pasitelkia laisvo urbanistinio šokio technikas, padedančias išlaisvinti kūno motoriką ir kartu priartinančias kūrinio temą prie jaunosios kartos šokio vertybių.

Foto Menų spaustuvės archyvas

Po spektaklio projekto dalyviai diskutavo su spektaklio „Feel-link“ kūrybine grupe ir dalyvavo kūrybinėje laboratorijoje. Šokėjai paaiškino sąsajas bei sąskambius tarp muzikinio spektaklio pagrindo ir pačios spektaklio idėjos. Airida Gudaitė projekto dalyviams pasiūlė unikalią galimybę praktiškai susipažinti su įvairiomis gatvės šokio technikomis.

Foto Laurynas Žakevičius